logo.herbugk wnsp 203Konsultacje społeczne
„Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027
z perspektywą do roku 2030”

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu pn.”Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” zarządzone zostały konsultacje społeczne w celu poznania opinii oraz zebrania wniosków i uwag mieszkańców gminy Krasnystaw w sprawie ww. dokumentu.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowych dokumentów z podaniem treści uwagi, propozycji zmian oraz ich uzasadnieniem.


Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustalono na okres od 30 kwietnia 2020 r. do 5 czerwca 2020 r.
Dokument wraz z ankietą konsultacyjną opublikowano na stronie internetowej gminy Krasnystaw www.krasnystaw.ug.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz wyłożony został w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4 w Biurze Obsługi Interesanta pok. 4 w dniach
i godzinach urzędowania.

Konsultacje przeprowadza się w formie ankiet. Wypełnione ankiety konsultacyjne należy składać:
a) bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw, pok. Nr 4,
b) drogą listowną na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne w sprawie Strategii”,
c) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z oznaczeniem w temacie:
„Konsultacje społeczne w sprawie Strategii”

Wyniki Konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy.

Wójt Gminy Krasnystaw
/-/ Edyta Gajowiak-Powroźnik

Projekt strategii Formularz zgłaszania uwag