herbugk wZgodnie z zarządzeniem Pani Edyty Gajowiak – Powroźnik – Wójta Gminy, od 4 maja Urząd Gminy Krasnystaw jest częściowo otwarty.
Na potrzeby obsługi mieszkańców przygotowano trzy pokoje na parterze budynku. W Biurze Obsługi Interesantów można załatwić m.in. sprawy z zakresu działalności gospodarczej, uzyskać zaświadczenia o stanie majątkowym czy pobrać druki wpłat podatków. Otwarty jest również pokój Nr 1, w którym tradycyjnie rozpatrywane są sprawy związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi czy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego. Na potrzeby osób zamierzających załatwić sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej, budownictwa, czy ochrony środowiska przygotowano dodatkowo pokój nr 3. Natomiast klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługiwani są w wejściu do tej placówki w specjalnie utworzonym na te potrzeby miejscu.


Wszyscy zainteresowani, którzy wybierają się do naszego Urzędu lub Ośrodka powinni pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad bezpieczeństwa:
- wejście do budynku możliwe jest jedynie drzwiami głównymi, lub prowadzącymi bezpośredni do Ośrodka,
- interesanci zobowiązani są do noszenia środków ochrony osobistej w postaci maseczki i rękawiczek lub do dezynfekcji rąk w wejściu do budynku,
- kontakt z pracownikami możliwy jedynie pojedynczo.

Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy składać w Biurze Obsługi Interesantów. Można je również wrzucić do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu, przesyłać za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej oraz poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.
Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego nadal nie będą odbywać się dyżury Wójta Gminy Krasnystaw, a skargi i interwencje przyjmowane są za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez skrzynkę ePUAP.