herbugk mKrasnystaw, dnia 05.09 .2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.9.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LII sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 8 września 2023 r. na godz. 9:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad LII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie LII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
  1. w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw jako partnera do projektu pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego”.
 8. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 9. Zamknięcie LII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Golec