herbugk mm
Wójt Gminy Krasnystaw ,
Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej
składa serdeczne podziękowania
dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzitem
za pomoc i zaangażowanie w transporcie pianina do Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej .


Dziękujemy szczególnie :

Panu Marcinowi Sokołowi
Panu Józefowi Terleckiemu
Panu Mariuszowi Zwolakowi
Panu Piotrowi Sokołowi
Panu Rafałowi Sokołowi.

Za okazane zaangażowanie również dziękujemy Panu Andrzejowi Basowi
pracownikowi Referatu Budownictwa Urzędu Gminy Krasnystaw.