Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach