Gmina Krasnystaw otrzymała dofinansowanie na „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023.
Kwota przyznanych środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa to 106 469 zł.
Klub Senior + powstanie w budynku GCK w Siennicy Nadolnej. Część istniejących pomieszczeń zostanie przystosowana na potrzeby Klubu Senior + Termin realizacji inwestycji to 31.12.2023 r.