lw

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2023
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W KRASNYMSTAWIE

 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krasnostawskiego