CPK logo


Samorządy Powiatu Krasnostawskiego:
Miasto Krasnystaw, Gmina Krasnystaw, Gmina Łopiennik Górny, Miasto i Gmina Izbica
- przychylają się do stanowiska Rady Miasta Chełm z dnia 26 maja 2023r

 

 

Koncepcja przebiegu linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw na terenie gminy Łopiennik Górny. Gminy Krasnystaw oraz miasta Krasnystaw:

Ekspertyza / Krasnystaw wersja 2 / Wariant 1b wersja 2

Plik DXF
(do wczytania w portalu GEOPORTAL 2,
plik jest skompresowany. archiwum zip)