lw

ROZPORZĄDZENIE NR 3
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W KRASNYMSTAWIE

z dnia 8 lutego 2023 r.


uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu krasnostawskiego