Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała od km 0+000 do km ok. 5+540”