Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia że, w dniu 31 stycznia 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód powierzchniowych z rzeki Wojsławski

Czytaj więcej ...