Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
informuje

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
powinien gromadzić faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła

Procedura / Formularz / Wzór wniosku /
Oświadczenie o dzierżawach / Oświadczenie - produkcja rolna