Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia że wszczyna, na wniosek, postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji przebudowy urządzenia wodnego - stawu rybnego o powierzchni lustra wody 1,67 ha,

zlokalizowanego na działkach nr ewid. 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576/1, 564/1, 611/1, 612/4, 612/4, 613/4, 615/2, obręb 0011 Małochwiej Duży, jedn. ewid. Krasnystaw, pow. krasnostawski, woj. lubelskie.

Czytaj więcej ...