herbugk mmKrasnystaw, dnia  02.12.2022 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw 
                   
RG.0002.10.2022
                
                    

ZAWIADOMIENIE


    Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 9 grudnia 2022 r. na godz. 10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203- II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XLI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
  1. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na rok 2022.
 8. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 9. Zamknięcie XLII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

    


Przewodniczący Rady Gminy
        /-/ Krzysztof Golec