herbugk mm

    Stawki podatków lokalnych oraz opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Krasnystaw będą w przyszłym roku wyższe niż obecnie.

 

    Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 24 listopada, rada gminy uchwała również podwyżkę diet dla radnych, a także wprowadziła do budżetu pieniądze na zakup węgla na preferencyjnych warunkach i na wypłatę dodatku węglowego i dodatku do innych paliw.

 

    Podobnie jak w poprzednich latach przyszłoroczne stawki podatkowe będą wyższe o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny, czyli o 11,8 procent . Podatek rolny wzrośnie z obecnych 145 złotych za hektar przeliczeniowy do 162 złotych 50 groszy. Stawka podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą będzie wynosić złotówkę i 16 groszy za metr kwadratowy zamiast obecnej złotówki i 3 groszy, a od pozostałych gruntów - 35 groszy za metr kwadratowy zamiast dotychczasowych 31 groszy. Podatek za budynki związane z działalnością gospodarczą został ustalony na poziomie 28 złotych 78 groszy, przy obecnej stawce 25 złotych 74 groszy.

 

    Radni podwyższyli wysokość opłat śmieciowych z dotychczasowych 14 złotych do 18 złotych od osoby. Wyższa będzie również ulga dla tych gospodarstw, które nie oddają odpadów biodegradowalnych tylko gromadzą je na indywidualnych kompostownikach. Stawkę podstawową w przyszłym roku będzie można obniżyć o 5 złotych, a nie o 4 tak jak teraz. Jeszcze mniej będą płacić gospodarstwa, które mają "Kartę Dużej Rodziny", i którym nadal będzie przysługiwać ulga w wysokości 2 złotych. Ostatecznie jeśli ktoś kompostuje odpady biodegradowalne i ma "Kartę Dużej Rodziny" zapłaci za śmieci nie 18 a 11 złotych. Opłata za odpady niesegregowane wzrośnie z 30 do 40 złotych od osoby.

 

    Rada Gminy Krasnystaw zmieniła również wysokości diet dla radnych, ustalone w 2011 roku. Wynagrodzenie przewodniczącego rady od 1 stycznia będzie wynosić 1803,74 zł. zamiast 1342,07 zł., wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji rady będą otrzymywać 901,87 zł. zamiast 671,03 zł., a dieta radnych wzrośnie z obecnych 536,83 zł. do 730,08 zł.

 

Podczas czwartkowej sesji radni wprowadzili także do budżetu 1 milion złotych na zakup węgla na preferencyjnych warunkach, 401 tysięcy złotych na wypłatę dodatku węglowego i 306 tysięcy złotych na wypłatę dodatku do zakupu innych paliw, na przykład drewna kawałkowego, pelletu drzewnego, gazu LPG lub oleju opałowego.