program badan

   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie podpisał umowę na realizację zadania pn.  „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia.

  • Wartość zadania 266 000 zł.
  • Dofinansowanie z budżetu państwa 266 000 zł.
  • Termin realizacji: 2022r. – 2023r.

    Celem zadania jest zwiększenie wykrywalności raka płuca we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem pn.: ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”.

Czytaj więcej...

Ankieta.pdf