herbugk m

   Gmina Krasnystaw ogłosiła przetarg na przebudowę dróg Krasnystaw - Jaślików i Niemienice - Kolonia Niemienice. To pierwsze zadania, na które samorząd otrzymał pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

   Obecnie niektóre fragmenty obydwu tras są wąskie albo mają zniszczoną nawierzchnię. Drogowcy mają miejscowo poszerzyć jezdnie do 5 metrów, położyć nową asfaltową nawierzchnię, a także wykonać pobocza i oznakowanie.

   Prace na trasie Krasnystaw - Jaślików będą prowadzone na odcinku o długości około 3,9 kilometra, a między Niemienicami a Kolonią Niemienice poprawimy ponad 2 kilometry drogi. Samorząd pokryje niewielką część kosztów. Zgodnie z założeniami "Polskiego Ładu" środki z tego programu powinny wystarczyć na sfinansowanie 95 procent kosztów inwestycji, ale wszystko zależy od wyników przetargu na wykonanie robót.

   Gmina Krasnystaw ma przyznane dotacje również z kolejnej edycji "Polskiego Ładu". Otrzyma około 10 milionów złotych na modernizację oświetlenia ulicznego, budowę i przebudowę drogi w Siennicy Nadolnej i przebudowę drogi w Wincentowie oraz ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych na drogi w Krupem i w Białce. Pieniądze na dwa ostatnie zadania będą pochodzić z części programu, przeznaczonej dla terenów po dawnych Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej.