Wiadomości

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że na terenie polski stwierdzono do dnia dzisiejszego tj. 07. 04.2021r. 103 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu oraz liczne przypadki choroby u ptactwa dzikiego.

Gmina Krasnystaw podpisała umowę z firmą, która przebuduje drogę Wincentów - Krupiec. Prace potrwają do połowy wakacji, a większość pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z funduszy unijnych.

rfi s

Gmina Krasnystaw otrzyma z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pieniądze na budowę drogi do terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej. Miejscowy samorząd starał się o pełne dofinansowanie kosztów inwestycji, sięgających 3 milionów złotych i taka kwota została przyznana.

500

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2021-2022 od 1 kwietnia 2021 r. można składać także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem poczty.

W związku z pandemią koronawirusa zwracamy się z prośbą o wrzucanie wypełnionych wniosków o świadczenie wychowawcze do skrzynki podawczej oznakowanej i wystawionej w głównym wejściu do Urzędu Gminy w Krasnymstawie.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krasnostawskiego

Czytaj więcej ...