Wiadomości

inspekcja wetPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła informację dla mieszkańców gminy o obowiązku wynikającym z art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421) a dotyczącego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie:

IMG 20210114 182549Mieszkańcy gminy Krasnystaw chętnie korzystają z funduszu sołeckiego. Niektóre sołectwa przeznaczają te środki na remont czy doposażenie świetlic wiejskich, ale tylko nieliczni takie remonty wykonują sami. Takim przykładem są mieszkańcy Czarnoziemi, którzy za pieniądze z funduszu kupili niezbędne materiały, a potem wyremontowali jedno z większych pomieszczeń w miejscowej świetlicy.

   Dach na sali gimnastycznej już nie przecieka, uczniowie mogą jeść posiłki, nie w klasach, a w jadalni, natomiast wejście do budynku jest bardziej bezpieczne. Takie są efekty prac remontowych, które na przełomie roku zostały wykonane w Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym.

Jesteśmy obecnie na półmetku pierwszego etapu konsultacji społecznych tego dokumentu, które trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR.

Czyta więcej ...

500

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że
WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ,,500+” będą przyjmowane: