Transmisja obrad IV sesji Rady Gminy Krasnystaw (część I)

Transmisja obrad IV sesji Rady Gminy Krasnystaw (część II)