Azbest

wfosigw

Gmina Krasnystaw informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 084/2022/D/OZ z dnia 19.07.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

herbugk mmo naborze wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów
zawierających azbest na 2022 r.


Informujemy mieszkańców, iż Gmina Krasnystaw pozyskała dotację na 2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krasnystaw.