Realizowane projekty

    Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że Gmina Krasnystaw zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania:
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

NFOS

    W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych Rolników o przekazywanie do Urzędu Gminy Krasnystaw niezbędnych informacji dotyczących w/w zadania: tzn. informacji o ilości zadeklarowanych do usunięcia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

    Wyżej wymienioną Informację można przekazywać do Urzędu Gminy Krasnystaw do dnia 20 luty 2023 r. Informację należy składać w formie papierowej lub osobiście na adres: Urząd Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wzór Informacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnystaw w zakładce aktualnych wiadomości pod adresem www.krasnystaw.ug.gov.pl oraz w jego siedzibie w pokoju nr 209.

    Informacje złożone po terminie nie będą uwzględniane w składanym przez gminę wniosku.

    W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od Rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji.

 

NFOiGW

Gmina Krasnystaw informuje, że zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Krasnystaw”, w ramach umowy dotacji nr 19/2022/03/OZ-UP-go/D z dnia 12.01.2022 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

wfosigw

Gmina Krasnystaw informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 084/2022/D/OZ z dnia 19.07.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

„Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw” na lata 2020-2035 jest dokumentem zwierającym analizę możliwych i planowanych działań jakie należy podjąć, aby przyczynić się do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 908 z późń.zm.) oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

NFOSiGW

Tytuł projektu: Przygotowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw”.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie dotacji z budżetu państwa w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.