zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw

UCHWAŁA NR XXXI/234/13
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 UCHWAŁA NR XXVI/196/13
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 8 maja 2013 r.

 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 Uchwała Nr XXIII/173/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


 Uchwała Nr XXIII/172/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


 Uchwała Nr XXIII /171/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości


 Uchwała Nr XXIII/169/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 Uchwała Nr XXIII/168/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


 Uchwała Nr XXIII/167/12
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw