Odpady Komunalne

odpady 2018

calender

wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasnystaw w 2023 roku

zabudowa zagrodowa - jednorodzinna

zabudowa - wielorodzinna

hg

Na terenie Gminy Krasnystaw został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do którego mieszkańcy mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów komunalnych.

Czytaj więcej ...

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(wzór)


UCHWAŁA NR XLI/309/2022
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


UCHWAŁA NR XLI/308/2022
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty


Uchwała Nr XV/123/2020
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw