Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

cp

 

 

Czyste powietrze - ulotka

 

Na terenie Gminy Krasnystaw na dzień 31.03.2023 roku :

  • złożono 129 wniosków o dofinansowanie,
  • zawarto 99 umów o dofinansowanie,
  • zrealizowano 55 przedsięwzięć,
  • wypłacono 894 545,95 zł dofinansowania z programu "Czyste Powietrze".

więcej informacji na stronie:

www.czystepowietrze.gov.plhttp://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html