Czystsze powietrze

Biuro Programu Czyste Powietrze – pokój nr 14

Biuro przyjmuje od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00 – 15.00

nr tel. 82 576 37 53 wew. 014

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

cp

 

 

Czyste powietrze - ulotka

 

Na terenie Gminy Krasnystaw na dzień 29.09.2023 r. poprzez Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „ Czyste Powietrze” :

  • złożono 183 wnioski o dofinansowanie,
  • zawarto 152 umowy o dofinansowanie,
  • zrealizowano 81 przedsięwzięć,
  • wypłacono 1 961 753,36 zł dofinansowania

więcej informacji na stronie:

www.czystepowietrze.gov.plhttp://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

czpowczp

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

ZAKAZ  SPALENIA ODPADÓW -  DLA DOBRA NAS  WSZYSTKICH !!!


W związku z częstą praktyką spalania odpadów w domowych piecach, przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż jest to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i środowiska metoda „zagospodarowania odpadów”.
Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji do atmosfery silnie trujących substancji, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Są przyczyną różnych groźnych chorób np. astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.