Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

po zapoznaniu się z raportem z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej w dniu 25.06.2021 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Niemienice gm. Krasnystaw, Nr WD/0258-0261/21/Z, z dnia 28.06.2021 r., sporządzonym przez Oddział Laboratoryjny PSSE Chełm

stwierdza:

przydatność do spożycia przez ludzi wody
produkowanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Niemienice, gm. Krasnystaw

Czytaj więcej ...