flag godl


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU
KULTURY FIZYCZNEJ

SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2021

Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, kortu
tenisowego, bieżni prostej i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej
w Siennicy Nadolnej

Zadanie obejmuje następujący zakres rzeczowy:

 • modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 29,0 x 58,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej,
 • modernizacja boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15,0 x 29,0 m i nawierzchni z poliuretanu,
 • modernizacja boiska do piłki siatkowej o wymiarach 13,0 x 22,0 m i nawierzchni z poliuretanu,
 • modernizacja kortu tenisowego o wymiarach 16,0 x 37,20 m i nawierzchni z poliuretanu,
 • modernizacja 3-torowej bieżni prostej do biegów na dystansie 60 m i nawierzchni z poliuretanu,
 • modernizacja skoczni do skoku w dal,
 • modernizacja skoczni do skoku wzwyż.

  Kwota dofinansowania: 430 400,00 zł
  Całkowita wartość inwestycji: 983 043,00 zł.