Państwowy fundusz celowy

flaga godlo

Budowa drogi gminnej Nr 126027L w miejscowości Siennica Nadolna

Gmina Krasnystaw, uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i realizuje inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej Nr 126027L w miejscowości Siennica Nadolna”

Całkowita koszt kwalifikowalny zadnia wynosi: 798 152,49 zł, natomiast wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: 399 043,75 zł.

flaga, godło

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych Nr 126035L i Nr 126036L
w msc. Siennica Nadolna na terenie Osiedla Cukrowni

Gmina Krasnystaw, uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i realizuje inwestycję pn. „Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych Nr 126035L i Nr 126036L w msc. Siennica Nadolna na terenie Osiedla Cukrowni”