Funduszu Dróg Samorządowych

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej
Nr 110000L w msc. Krupe od km 0+000,00 do km 0+877,40”

  Gmina Krasnystaw, uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” i realizuje inwestycję polegającą na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej klasy "L" Nr 110000L w miejscowości Krupe od km 0+000,00 do km 0+877,40.