Fundusze Unijne

ue ug leader prow

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej będzie mieć nowe otoczenie.Przetarg na wykonanie robót już jest ogłoszony, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z funduszy unijnych.


  Zanim centrum kultury wprowadziło się do obecnej siedziby, kilkanaście lat temu budynek został gruntownie zmodernizowany, ale jego otoczenie nie było zmieniane. 

  Teraz, korzystając z unijnego wsparcia, chcemy uporządkować i na nowo zagospodarować teren wokół obiektu - mówi zastępca wójta gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.