lgd ug ue

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 W dniu 13 sierpnia 2020 r. w Lublinie podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczącą realizacji operacji pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Siennica Nadolna”.

   Cel realizacji operacji: poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez udostępnianie nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej.

Zakres operacji obejmuje wykonanie:

 1. robót ogólnobudowlanych:
  1. wymiana drzwi wewnętrznych,
  2. wykonanie posadzek,
 2. robot elektrycznych:
  1. wykonanie inst. fotowoltaicznej,
 3. robót sanitarnych:
  1. rozbudowa wewnętrznej inst. c.o.

oraz zakup wyposażenia tj. bieżnia, stepper i rower treningowy.

Całkowite koszty zadania wynoszą 138 142,27 zł, w tym kwota pomocy ze środków EFRROW w wysokości 83 858,00 zł.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Urząd Gminy Krasnystaw
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi