logo

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

     W dniu 2 lutego 2022 r. w Lublinie podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczącą realizacji operacji pn. „Rewitalizacja Wieży Ariańskiej w miejscowości Krynica”.

    Cel realizacji operacji: utworzenie nowego produktu turystycznego i podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Krasnystaw poprzez rewitalizację Wierzy Ariańskiej w miejscowości Krynica.

Zakres operacji obejmuje wykonanie:

  1. robót rozbiórkowych,
  2. naprawy dachu,
  3. tynkowanie obiektu,
  4. wzniesienie rusztowań,
  5. kładzenie podłóg,
  6. kładzenie opaski,
  7. instalowanie wyrobów metalowych.

Zgodnie z ww. umową całkowite koszty zadania wynoszą 308 000,00 zł, w tym kwota pomocy ze środków EFRROW w wysokości 195 000,00 zł.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Urząd Gminy Krasnystaw
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi