Wiadomości

kirr

    Realizując obowiązek wynikający z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) informuje się, że od dnia 25 sierpnia do 01 września 2023 roku został udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r.

wheelchair

 

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024