Wiadomości

001Przystań kajakowa powstała w ramach realizowanego przez Miasto Krasnystaw projektu pn. „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury”, który uzyskał wsparcie finansowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

dodatek w

DODATKI NA ŹRÓDŁA CIEPŁA
OPALANE PELLETEM, DREWNEM, GAZEM LPG, OLEJEM

 Od 22 września Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przyjmuje wnioski o wypłaty dodatków na pellet, drewno, gaz LPG, olej opałowy.
Dodatek dla gospodarstwa domowego wyniesie: