Wiadomości

Panstwowa Inspekcja Sanitarna logow sprawie

PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
/zakładowego/ Gospodarstwo Białka gm. Krasnystaw

 

Państwowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia /zakładowego/ Gospodarstwo Białka gm. Krasnystaw, że


WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Czytaj więcej ...

pis logow sprawie

WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę LATYCZÓW, gm. KRASNYSTAW


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw, że:

WODA JEST WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Czytaj więcej ...

pis logo

w sprawie

PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
KRYNICA GM. KRASNYSTAW


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Krynica, gm. Krasnystaw, że

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Czytaj więcej ...