Zarządzenie Nr 62/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Widniówka


 Zarządzenie Nr 61/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zastawie KoloniaZarządzenie Nr 60/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Siennica Nadolna


Zarządzenie Nr 59/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zażółkiew


Zarządzenie Nr 58/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa RońskoZarządzenie Nr 57/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wincentów


Zarządzenie Nr 56/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

 
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa KrupiecZarządzenie Nr 55/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

 
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stężyca KoloniaZarządzenie Nr 54/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

 
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa ZakręcieZarządzenie Nr 53/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.  

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa KrynicaZarządzenie Nr 52/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czarnoziem


 Zarządzenie Nr 51/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jaślików


Zarządzenie Nr 50/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Niemienice Kolonia


Zarządzenie Nr 49/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Niemienice


Zarządzenie Nr 48/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Białka


Zarządzenie Nr 47/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Małochwiej Duży


Zarządzenie Nr 46/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Małochwiej Mały


Zarządzenie Nr 45/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stężyca Łęczyńskiej


Zarządzenie Nr 44/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stężyca Nadwieprzańska


Zarządzenie Nr 43/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla Cukrowni „Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej


Zarządzenie Nr 42/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kasjan


Zarządzenie Nr 41/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Józefów


Zarządzenie Nr 40/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bzite 


Zarządzenie Nr 39/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Latyczów 


Zarządzenie Nr 38/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ostrów Krupski


Zarządzenie Nr 37/2023
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krupe