Przewodniczący                                                                   Krasnystaw, dnia  05.07 .2023 r.
Rady Gminy Krasnystaw                                                  
RG.0002.8.2023

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LI sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 13 lipca 2023 r. na godz. 10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203
- II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

                                                          

Porządek obrad LI sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie LI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z L sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Krasnystaw.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
  a) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 10. Zamknięcie LI sesji Rady Gminy Krasnystaw.

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 /-/ Krzysztof Golec

Projekt uchwały