F16

 

 • Powierzchnia [ha]    4,6 ha
 • Możliwość podziału    Tak
 • Możliwość powiększenia terenu    Tak – poprzez zakup działki sąsiedniej
 • Cena    Skontaktuj się z nami
 • Rodzaj działki    Zielone pola
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego    Tereny usług nieuciążliwych, zabudowa letniskowa, hotel z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Miasto/Gimna    Krasnystaw
 • Województwo    Lubelskie
 • Dostęp do drogi    Bezpośredni do drogi Wojewódzkiej nr 842
 • Droga dojazdowa do terenu    Tak
 • Odległość od węzła autostrady    6,5 km do drogi krajowej S 17
 • Odległość od drogi ekspresowej bądź głównej    6,5 km do drogi krajowej S 17
 • Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km    Brak
 • Odległość od najbliższego międzynarodowego portu lotniczego    Świdnik ~45 km Warszawa (Okęcie) ~240 km
 • Odległość do najbliższego centrum miasta    Krasnystaw (19 434  mieszkańców) – 8 km do centrum miasta / ~ 7 min
 • Najbliższe miasto wojewódzkie    Lublin
 • Odległość od bocznicy kolejowej    brak
 • Elektryczność na terenie    Tak
 • Gaz na terenie    Tak
 • Woda na terenie    Tak
 • Kanalizacja na terenie    Tak
 • Telefony (T/N)    Nie
 • Historyczne użytkowanie    Rolnicze
 • Opłaty dodatkowe związanej z przygotowaniem do działalności produkcyjnej    Brak
 • Oddziaływanie eksploatacji górniczej    Nie
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu    Nie
 • Istniejące ograniczenia ekologiczne    Nie
 • Budynki i zabudowania na terenie    Nie
 • Istniejąca infrastruktura    Brak
 • Maksymalna wysokość zabudowy    Max 25 m
 • Maksymalna powierzchnia zabudowy    70 % powierzchni działki
 • Występowanie zadrzewienia    Tak
 • Biznes w bezpośrednim sąsiedztwie    Białka Arabian/ stadnina koni;

Kontakt    82 576 37 53

Kierownik - Andrzej Bas wew. 208
Geodeta - Dąbski Julian wew. 207
Referent - Tokarski Sylwester wew. 207


Liczba bezrobotnych w promieniu 20 km    ~ 3500
Liczba bezrobotnych w promieniu 30 km    ~ 7500
Liczba bezrobotnych w promieniu 50 km    ~ 12000

F16