Przyroda   Turystyka   Powietrze   Ochrona wód   Odpady   Edukacja   Programy   Nagrody   Opracowania

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

Rada

Komisje

Sołectwa

Referaty

Stanowiska

Jednostki

Statut

Regulamin

Uchwały

Podatki

Przetargi

Historia

Położenie

Turystyka

Infrastruktura

Przemysł

Ochrona Środowiska

Inwestycje

Szkoły

Przedszkola

Ochrona Środowiska


          Położenie Gminy Krasnystaw w obrębie ekologicznego systemu obszarów chronionych, odznaczających się urozmaiconą rzeźbą terenu, okazami rzadkiej roślinności, o bardzo dużych walorach widokowych, rekreacyjnych, turystycznych i jednocześnie zachowane w niezłym stanie środowisko naturalne sprawiają, że nie można pozostać obojętnym wobec tych walorów przyrodniczych.
          Powyższe względy przyczyniły się do podejmowania przez samorząd Gminy działań służących ochronie środowiska oraz przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju.
Realizacja inwestycji wpływających znacząco na poprawę życia mieszkańców odbywa się
w szacunku do przyrody i rozumieniu jej praw oraz harmonijnego współistnienia.
           Zmieniajmy naszą rzeczywistość w ten sposób, aby dobro ogółu mieszkańców wynieść ponad problemy jednostek. Aby zrównoważony rozwój gospodarczy Gminy nie był przeszkodą w zachowaniu naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych – jako nieprzemijającego kapitału dla przyszłych pokoleń.

Gmina Przyjazna Środowisku

  
                                                                                          Gmina Krasnystaw                               Do góry